Najpomembnejši dogodki v letu 1999

Pod geslom "Gozd ni koš za smeti" smo izvedli spomladansko čistilno akcijo v celotnem lovišču. Akcija je potekala 19. in 20.3.1999.

Čistilna akcija 1999

Na zboru lovcev, 14.5.1999, smo vsi lovci podpisali svečano zaprisego, da bomo spoštovali etični kodeks slovenskih lovcev.

Etični kodeks slovenskih lovcev

Tako izgleda izpustvena obora na zgornje polskavsem polju.

Obora za izpust - Zg. Polskava

Ekološko neoporečna obora v Rakitniku, ki se nahaja še v dokaj lepem naravnem okolju.

Ekološko neoporečna obora v Rakitniku, ki se nahaja še v dokaj lepem naravnem okolju.

Na 8. redni seji UO LZ Slovenije, 8.5.1999, je bil sprejet novi "Pravilnik o izobraževanju v lovskih organizacijah Republike Slovenije", v katerem je uzakonjen novi model izobraževanja in opravljanja izpitov za vse oblike lovskega izobraževanja. Novi model je zasnoval član naše lovske družine prof. BRANKO VASA.

Pravilnik o izobraževanju v lovskih organizacijah Republike Slovenije

Istega leta je BRANKO VASA izdal tudi priročnik o metodah mentorskega dela, ki je prvi tovrstni učbenik za mentorje lovskim pripravnikom v Republiki Sloveniji.

Priročnik za mentorje

Odvzem iz lovišča v letu 1999:

  • SRNJADI - 119 kom.
  • JELENJADI - 5 kom.
  • DIVJIH PRAŠIČEV - 12 kom.
  • FAZANOV - 229 kom.
  • POLJSKIH ZAJCEV - 19 kom.
  • RAC MLAKARIC - 10 kom.
  • JAZBECEV - 3 kom.
  • LISIC - 22 kom.
  • KUN - 7 kom.

Tega leta je bilo na Pragerskih ribnikih najdenih 170 poginulih rac mlakaric zaradi zastrupitve.

Zastrupljene race mlakarice

V tem letu je umrl naš član STANKO KERSNIK.

Iz LD Polskava je izstopila SUZANA TONEJC.