Zastopanost članov LD Polskava v organih Slovenske lovske organizacije v mandatnem obdobju 1996-2000

  • BORUT INGOLIČ (Odgovorni urednik revije LOVEC)
  • MIROSLAV KOLENKO (Predsednik disciplinske komisije in član predavateljskega aktiva pri LZ Maribor)
  • BRANE KURNIK (Član strelske komisije in predavateljskega aktiva pri LZ Maribor)
  • ANTON SELINŠEK (Predsednik skupščine LKD Maribor ter član gojitvene komisije in predavateljskega aktiva pri LZ Maribor)
  • SAŠO TONEJC (Član predavateljskega aktiva LZ Maribor)
  • BRANKO VASA (Član IO LZ Maribor, predsednik komisije za vzgojo in izobraževanje in stike z javnostjo ter član predavateljskega aktiva in izpitne komisije za polaganje lovskih izpitov pri LZ Maribor)

Komisija za izobraževanje pri LZ Maribor leta 1996

Komisija za izobraževanje pri LZ Maribor leta 1996