Najpomembnejši dogodki iz preostanka leta 1996

Skupinska slika članov LD Polskava iz leta 1996 ob praznovanju 50. obletnice delovanja.

Skupinska slika članov LD Polskava iz leta 1996 ob praznovanju 50. obletnice delovanja.
V tem letu je LD Polskava štela 74 članov.

Lovski dom LD Polskava leta 1996

Lovski dom LD Polskava leta 1996

Lovska koča v Kalšah pri "Kalšniku"

Lovska koča v Kalšah pri "Kalšniku"

Vikend in pomožni objekt pri lovskem domu leta 1996

Vikend in pomožni objekt pri lovskem domu leta 1996

Olimpijsko strelišče na umetne golobe v Gaju leta 1996

Olimpijsko strelišče na umetne golobe v Gaju leta 1996

Strelišče za MK puško v Gaju, leta 1996

Strelišče za MK puško v Gaju, leta 1996

Centralna prilagoditvena obora za fazane pri lovskem domu v Gaju

Centralna prilagoditvena obora za fazane pri lovskem domu v Gaju

Pogled na vzrejo fazanov in jerebic. To je že dolgoletna tradicija LD Polskava. Po tem smo tudi prepoznavni v LZ Maribor.

Pogled na vzrejo fazanov in jerebic. To je že dolgoletna tradicija LD Polskava. Po tem smo tudi prepoznavni v LZ Maribor.

Pogled na vzrejo fazanov in jerebic. To je že dolgoletna tradicija LD Polskava. Po tem smo tudi prepoznavni v LZ Maribor.

V tem letu je umrl naš član IVAN ERKER.