Dogodki, ki so najbolj zaznamovali delovanje naše lovske družine in slovensko lovstvo v zadnjih 15. letih

V letu 1999 je pričel veljati povsem nov sodobnejši model izobraževanja slovenskih lovcev in polaganja lovskih in lovsko čuvajskih izpitov, ki je primerljiv z najsodobnejšimi modeli, ki so uveljavljeni v Evropi.

Leta 1999 smo slovenski lovci dobili stanovski ETIČNI KODEKS. Naša LD je bila med prvimi v Sloveniji, ko smo vsi lovci podpisali zaprisego, da bomo določbe Etičnega kodeksa slovenskih lovcev spoštovali.

Leta 2004 je bil sprejet novi Zakon o divjadi in lovstvu, ki je v osnovi povsem spremenil način gospodarjenja z divjadjo in upravljanja z lovišči. Po določbah tega zakona smo podpisali koncesijsko pogodbo z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Podaljšana roka ministrstva pa je Zavod za gozdove Republike Slovenije, ki ureja odnos med državo in lovskimi organizacijami, kot upravljalci lovišč. Pri tem moram kritično oceniti, da nam je država naložila predvsem velike obveznosti, ki jih moramo brezpogojno izpolnjevati. Tako nam država določa, v svojih letnih načrtih, odvzem vseh vrst divjadi iz lovišč, ne da bi pri tem vsaj delno, če že ne v celoti, upoštevala predloge lovskih družin kot upravljalcev lovišč, ki že preko 100 let pravilno in gospodarno upravljamo z lovišči. Lovci smo prvi, ki živimo dnevno, skozi vse letne čase, v sožitju z naravo in vsemi vrstami divjadi, zato bi se naši strokovni predlogi, pri planiranju odvzema divjadi iz narave, morali upoštevati. Že dolga leta, še posebej pa v zadnjih 15 letih je naša LD zelo uspešna pri vzreji fazanov in poljske jerebice. Lahko smo ponosni na te naše uspehe. Dejstvo je namreč, da vsako leto spustimo v naravo preko 1.500 fazanov in 500 poljskih jerebic. To nam ohranja in v zadnjih letih celo vidno povečuje njihov stalež v naravi kljub temu, da je le ta vedno manj naklonjena tem plemenitim poljskim kuram s svojimi grobimi posegi v prostor, kot so monokulture, striženje vodnih nabrežij in agrotehnična sredstva.

Država kot lastnik, vse prosto živeče divjadi na slovenskem prostoru, ki predstavlja neprecenljivo narodno bogastvo, se do nje obnaša vse prej kot odgovorno. Del krivde pri tem nosi tudi naša krovna organizacija LZS, ki ne najde pravega dialoga z ustreznimi državnimi institucijami.

Pomembno je zabeležiti tudi leto 2005, ko smo vsi slovenski lovci dobili novo evropsko lovsko izkaznico, na katero smo lahko ponosni.

Lep dogodek je bil tudi leta 2006, ko smo lovci LD Šmartno na Pohorju in lovci LD Polskava pri lovskem domu LD Šmartno na Pohorju skupaj praznovali 20. obletnico pobratenja.

Leta 2007 je Občni zbor naše LD Polskava sprejel sklep, da se proda zemljišče na katerem je bilo prvo "olimpijsko strelišče" za streljanje na umetne golobe pri LZ Maribor. Uporabljali smo ga vse od leta 1969, zadnja leta pa zaradi poselitve ob njem ni bilo mogoče več izvajati strelskih prireditev. Prodaja je bila izvedena v začetku leta 2008. Pridobljena sredstva od prodaje smo pretežno namenili za nujno obnovo lovskega doma, za nakup zemljišč, za krmne njive, za druge potrebe divjadi ter za izgradnjo nadomestnega strelišča na Marenčevem zemljišču na Bukovcu.

V letošnjem letu smo popravili in obnovili vse spremljajoče objekte pri lovskem domu in uredili okolico lovskega doma. V načrtu pa imamo še obnovo vikenda.

Pri ribnikih na Pragerskem, ki so v upravljanju naše LD, smo postavili lepo novo lopo in skladišče za ribjo krmo, do njih pa pripeljali elektriko in vodo. Ugotavljamo pa, da vse to premalo koristimo, čeprav je to lepo okolje kot narejeno za prijetno druženje.

Ob koncu naštevanja najpomembnejših dogodkov v zadnjih 15 letih moram omeniti še neprijetne dogodke, ki so se dogajali ob izgubi precejšnjega števila naših vzornih lovskih tovarišev, ki jim poleg slave pripada tudi iskrena zahvala. Služijo nam kot vzor, zato smo dolžni nadaljevati njihovo delo.

Naši lovki in vsem našim lovcem se iskreno zahvaljujem za tvorno sodelovanje, pomoč in podporo pri izvajanju skupnih nalog, ki gredo v dobro naše lovske družine in v korist divjadi, z željo, da ostane tako tudi v bodoče.
 
STAREŠINA
Alojz Petrovič