Najpomembnejši dogodki v letu 2010

Ob praznovanju 100. obletnice revije Lovec z osrednjo proslavo v SNG Maribor je naš član
BORUT INGOLIČ sprejel ZLATO PLAKETO revije LOVEC

za dolgoletno urejanje glasila Lovec kot njen glavni odgovorni urednik.

Članarina za leto 2010 znaša 105,5 € in je namenjena: 55€ za LZS, 22€ za LZM, 3,5€ za LKDM in 25€ za LD.

Na volilnem občnem zboru 20.3.2010 so bili potrjeni in izvoljeni naslednji organi LD Polskava:

Upravni odbor:

 • SLAVKO PETROVIČ, starešina
 • MIRAN KERŠIČ, tajnik
 • MILIVOJ MATIČ, blagajnik
 • LEOPOLD ŽIGART ml., gospodar
 • MILAN KOTNIK, predsednik gojitvene komisije (kmalu ga zamenja JANEZ ŠTRUKELJ)
 • MILAN KOREN, referent za strelstvo
 • ANTON KOROPEC, predsednik komisije za izobraževanje
 • ANDREJ EMIH, referent za kinologijo
 • MIRKO DRAŠKOVIČ, fazanarist
 • JOŽE EMIH, gospodar ribnikov
 • ANDREJ VODUŠEK, gospodar premoženja

Disciplinska komisija:

 • TOMO OBERSNEL, predsednik
 • BOJAN BRUMEC, član
 • DRAGO KLINC, član
 • BRANE KURNIK, član
 • BRANKO VASA, član

Nadzorni odbor:

 • ANTON SELINŠEK, predsednik
 • IVAN PERKO, član
 • JOŽE ZORKO, član

V tem letu je praznoval svoj 80. rojstni dan dolgoletni član Slovenske lovske organizacije JOŽE ZORKO. Slika sama kaže, kako je še vitalen.

6.3.2010 je bila organizirana strokovna ekskurzija v sosednjo Avstrijo. Njen namen je bil spoznati način gospodarjenja z divjadjo pri njih. Zastavljen cilj je bil dosežen.

V tem letu je uspešno opravil lovski izpit naš pripravnik ROBERT CINTAVER in podpisal zaprisego o spoštovanju etičnega kodeksa Slovenskih lovcev.

Spodnja slika kaže zmagovalce in dobitnike pokalov na letošnji družinski strelski tekmi.

V soboto, 26.5.2010, smo povabili vse lastnike kmetijskih zemljišč in gozdov na lovsko tovariško srečanje s piknikom pri našem lovskem domu. Udeležba je bila kar presenetljiva.

 

Priprave na lov.

Cene divjačinskega mesa v letu 2010:

 • DIVJI ZAJEC - 8€
 • FAZAN - 3€
 • POLJSKA JEREBICA - 3€
 • SRNJAK - 3,5€ / KG (do 12 KG 2,2€)
 • DIVJI PRAŠIČ - 1,6€ / KG (do 71 KG 1,1€)

26.11.2010 je bila v našem lovskem domu redna seja uredniškega odbora revije Lovec pod predsedovanjem dr. MARJANA TOŠA. Po seji pa je LD članom uredniškega odbora  organizirala kratek lov na fazane na Zg. Polskavskem polju. Spodnji sliki kažeta vse to.

Zbor lovcev za odhod na glavni skupni lov z lovci LD Šmartno na Pohorju.

Odvzem iz lovišča v letu 2010:

 • SRNJADI - 138 kom.
 • JELENJADI - 5 kom.
 • DIVJIH PRAŠIČEV - 5 kom.
 • FAZANOV - 273 kom.
 • POLJSKIH JEREBIC - 30 kom.
 • POLJSKIH ZAJCEV - 11 kom.
 • RAC MLAKARIC - 18 kom.
 • LISIC - 46 kom.
 • KUN - 1 kom.

V mesecu aprilu 2010 je umrl naš dolgoletni član, ki je bil 3 mandate vzoren blagajnik, KVIRO PETRAČ.