Najpomembnejši dogodki v letu 2009

14.3.2009 je bila organizirana velika delovna akcija z namenom, da se:

 • uredi okolica lovskega doma
 • uredijo obore pri lovskem domu
 • uredi okolje spomenika talcem v Gaju

To je spomenik 30. talcev v Gaju na Zg. Polskavi nad katerim ima LD Polskava patronat. Zato tudi člani LD Polskava skrbijo za urejenost okolice pri tem spomeniku.

31.3.2009 se je v lovskem domu vršil redni letni občni zbor.

V članstvo LD Polskava kot pripravnika sta bila sprejeta VILI TIMOVŠEK in ROBERT CINTAVER.

Kot član pa je bil sprejet v našo LD ANTON ŠTEFERL.

Spomladi 2009 je naša pripravnica VLASTA CIRINGER zelo uspešno opravila lovski izpit in podpisala zaprisego o spoštovanju etičnega kodeksa Slovenskih lovcev.

Predavateljski aktiv pri LZ Maribor na novoletnem srečanju pri Vehovarju. V njem so tudi predavatelji iz naše LD in to:

 • ZMAGO TINTA
 • DRAGO KLINC
 • MIROSLAV KOLENKO
 • BRANE KURNIK
 • BRANKO VASA

Urejena je tudi dovozna pot do našega strelišča.

Tudi take preže, prislonjene na drevo, imamo v našem lovišču. Ta je na Zg. Polskavskem polju.

Posvet pred delovno akcijo

Naš član JANEZ ŠTRUKELJ je bil ponovno izvoljen za člana nadzornega odbora pri LZ Maribor.

DUŠAN ROSENFELD pa za člana komisije za stike z javnostjo pri LZ Maribor.

Na občnem zboru 25.9.2009 je bil naš dolgoletni in zaslužni član JOŽE ZORKO imenovan za ČASTNEGA ČLANA LD Polskava.

Posnetek iz enega od številnih jesenskih lovov.

V soboto 28.11.2009 je bil na Zg. Polskavskem polju organiziran lov za starejše lovce. Kljub tresočim rokam je bil kar uspešen.

Zbor za glavni lov 2009

Eden od zelo uspešnih lovov v LD Šmartno na Pohorju.

Legendarni ljudski godec HINKO SERNEC, član LD Šmartno na Pohorju, nas je velikokrat razvedril s svojimi vižami.

Na občnem zboru 20.12.2009 je bil za mandatarja in novega starešino LD Polskava izvoljen SLAVKO PETROVIČ, ki je dolžan rednemu volilnemu občnemu zboru ponuditi svojo vodstveno ekipo, ki bo LD Polskava vodila v naslednjem mandatu.

Dober zimski lov na Zg. Polskavskem polju.

Utrinki iz lovov in druženja.

Odvzem iz lovišča v letu 2009:

 • SRNJADI - 153 kom.
 • JELENJADI - 4 kom.
 • DIVJI PRAŠIČI - 5 kom.
 • FAZANOV - 284 kom.
 • POLJSKIH ZAJCEV - 19 kom.
 • POLJSKIH JEREBIC - 84 kom.
 • RAC MLAKARIC - 15 kom.
 • LISIC - 29 kom.
 • JAZBECEV - 3 kom.
 • KUN - 3 kom.

Primer dobrega sodelovanja med uporabniki skupnega prostora. Vinogradništvo ANTONA LESKOVARJA je pristopilo k obnovi svojega vinograda na Bukovcu, ker je bila v starem postavljena naša visoka preža, sta se s sinom AMBROŽEM odločila, da v novem vinogradu sama postavita novo visoko prežo. To kar kmet obljubi tudi stori. Spodnja slika kaže očeta in sina na lestvi nove visoke preže, ki sta jo le z majhno pomočjo gospodarja LD Polskava postavila sama.

Leta 2009 je umrl naš dolgoletni in delaven član, MIRKO SENJOR.

Iz LD Polskava je izstopil DRAGO RUP.