Najpomembnejši dogodki v letu 2008

Članarina v letu 2008 znaša 92 €.

Častni člani so oproščeni plačila družinske članarine, ki letos znaša 21 €.

V članstvo LD kot pripravniki so bili sprejeti:

 • SIMON LEVART
 • VLASTA CIRINGER
 • LEON PAJ

V letu 2008 sta umrla naslednja naša člana:

 • FRANC FERME
 • JOŽE MLAKAR

Meseca aprila 2008 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za obnovitvena dela na lovskem domu. Za spremljanje obnovitvenih del na domu je bil na občnem zboru 6.4.2008 imenovan naslednji gradbeni odbor:

 • ANTON SELINŠEK, predsednik
 • SLAVKO PETROVIČ, član
 • AVGUST POTOKAR, član
 • ALOJZ KAPUN, član
 • KVIRIN PETRAČ, član
 • JOŽE MOGU, član

Pomoč pri tem delu pa je obljubil tudi JANEZ ŠTRUKELJ.

Na našem občnem zboru 6.4.2008 je bil prisoten tudi predsednik LZ Slovenije - SREČKO F. KROPE, poleg njega je tudi podpredsednik LZ Slovenije in predsednik LZ Maribor BRANE KURNIK.

Ko je bil izbran tudi najugodnejši izvajalec del so konec aprila 2008 obnovitvena dela stekla. Dela na obnovi lovskega doma so ob veliki pomoči naših članov hitro napredovala, Že konec meseca maja je lovski dom dobil novo ostrešje in kritino.
Spodnje slike kažejo nekaj gradbenih faz.

Na sliki je SLAVKO PETROVIČ, glavni organizator obnove lovskega doma LD Polskava.

Posvet s starešino ANTONOM SELINŠKOM pred zaključnimi deli pri obnovi lovskega doma

Obnova lovskega doma LD Polskava je bila zaključena v mesecu avgustu 2008. Tako je izgledal obnovljen lovski dom ob otvoritvi.

Pogled na udeležence ob otvoritvi prenovljenega lovskega doma 30.8.2008. Bilo jih je preko 450.

Uspešen jesenski lov. Zbor za pozdrav lovini je tokrat že pred obnovljenim lovskim domom.

Hkrati z obnovo lovskega doma je tekla tudi izgradnja novega strelišča pri domačiji Marenec na Bukovcu. Otvoritev strelišča je bila 29.9.2008.

Največja srnjakova trofeja, ki je bila oplenjena v našem lovišču v Rakitniku. Oplenitelj je bil gost JAN GRIN iz Luxemburga. Sveža je imela 173 točk, posušena pa 165 točk.

Odvzem iz lovišča v letu 2008:

 • SRNJADI - 138 kom.
 • JELENJADI - 4 kom.
 • DIVJIH PRAŠIČEV - 11 kom.
 • FAZANOV - 295 kom.
 • POLJSKIH ZAJCEV - 15 kom.
 • LISIC - 15 kom.
 • KUN - 6 kom.

Iz LD Polskava je izstopil MARTIN ČREŠNAR.