Najpomembnejši dogodki v letu 2006

Članarina za leto 2006 znaša 22.000 SIT.

7.1.2006 se je na strelišču LD Polskava odvijala tradicionalna tekma za pokal pohorskega bataljona. Sodelovalo je preko 70 tekmovalcev.

Na izrednem občnem zboru 22.1.2006 je bil izvoljen za mandatarja ANTON SELINŠEK.

Na rednem volilnem občnem zboru 25.3.2006 je podal dosedanji starešina JANEZ ŠTRUKELJ obširno poročilo o štiriletnem delovanju dosedanjega vodstva. Slika ga kaže ob podajanju poročila.

JANEZ ŠTRUKELJ

Na tem volilnem občnem zboru pa je bilo izvoljeno novo vodstvo LD Polskava v sestavu:

Upravni odbor:

 • ANTON SELINŠEK, starešina
 • JOŽE MOGU, tajnik
 • MILAN KOREN, blagajnik
 • MIRKO DRAŠKOVIČ, predsednik gojitvene komisije
 • ALOJZ KAPUN, gospodar
 • ANTON KOROPEC, strelski referent
 • ALOJZ LORBER, kinološki referent
 • SLAVKO PETROVIČ, referent za izobraževanje
 • LEOPOLD ŽIGART, fazanarist
 • JOŽE EMIH, referent za ribištvo
 • AVGUST POTOKAR, gospodar premoženja

Nadzorni odbor:

 • IVAN ŠTRUKELJ, predsednik
 • JOŽE PEČOVNIK, član
 • JOŽE ZORKO, član

Disciplinska komisija:

 • BRANKO VASA, predsednik
 • DRAGO KLINC, član
 • LEOPOLD ŽIGART, član
 • BOJAN BRUMEC, član
 • JOŽE ŠPES, član

Novi starešina LD Polskava ANTON SELINŠEK v svojem nagovoru:

ANTON SELINŠEK

V LD Polskava so bili sprejeti kot lovski pripravniki :

 • PETER KERŠIČ
 • ZVONIMIR ZORKO
 • ROK PAJ
 • MILAN KERŠIČ

Spomladi leta 2006 je kinološka komisija LD Polskava v sodelovanju z LKD Maribor organizirala dvomesečni tečaj za vodnike lovskih psov. Tečaj je potekal na našem strelišču.

Nova preža na Marenčevem posestvu, ki so jo postavili maja 2006 lovci, ki so na posnetku.

Preža

Umrl je naš večni humorist in ustanovni član ZVONKO HRASTNIK.

ZVONKO HRASTNIK

Na družinski strelski tekmi posvečeni prazniku krajevne skupnosti Zg. Polskava se je preizkusil v strelskih sposobnostih tudi predsednik sveta KS Zg. Polskava FRANC PIŠEK.

30.9.2006 smo pri lovskem domu LD Šmartno na Pohorju skupaj praznovali 20. obletnico pobratenja lovcev LD Polskava in lovcev LD Šmartno na Pohorju.

Pobratenje 20 let

20 let je minilo od 19.10.1986, ko je bila podpisana listina o pobratenju. Čvrste prijateljske vezi med člani obeh lovskih družin pa segajo že daleč nazaj, takoj v povojno obdobje.
Slavnostni govornik na tej prireditvi je bil starešina LD Polskava ANTON SELINŠEK, kot takratni podpisnik listine o pobratenju. Na proslavi je bil prisoten tudi IVAN ŽIŽEK, predstavnik LZ Maribor.
V kulturnem programu pa so sodelovali:

 • DRAGO RUP
 • HINKO SERNEC
 • ANA FRIC
 • LARISA KOROŠEC
 • METKA CVETKO

Vse to kažeta spodnji sliki.

Poleg tradicionalnih jesenskih skupnih lovov, ki se vsako leto organizirajo v obeh lovskih družinah je tu še vrsto drugih skupnih aktivnosti med člani obeh lovskih družin. Že tradicionalna oblika sodelovanja je vsakoletna izmenjava jelena iz LD Šmartno na Pohorju in srnjaka iz LD Polskava.

Tako imajo spominske trofeje jelena iz LD Šmartno:

 • ANTON SELINŠEK
 • ALOJZ KAPUN
 • MIROSLAV KOLENKO
 • ALOJZ LORBER
 • JOŽE ŠPES
 • MILIVOJ MATIČ
 • AVGUST POTOKAR
 • ANDREJ EMIH
 • BRANKO VASA

Spominske trofeje srnjakov iz LD Polskava pa imajo:

 • FRANJO LEDINEK
 • MAKS ŽOHAR
 • VINKO DOVNIK
 • ZDRAVKO BREZOVŠEK
 • BOJAN FERK
 • JOŽE LUNEŽNIK ml.
 • MIRKO TURNER
 • JOŽE KAPUN
 • VILI NOVAK
 • KONRAD MAJAL
 • VILKO FURMAN
 • PETER DŽURIČ
 • STANKO KAPUN

Na sliki je jelen oplenjen v LD Šmartno in srnjak oplenjen v LD Polskava. Oplenitelja: BOJAN FERK in BRANKO VASA

Uspešen skupni glavni lov v LD Polskava 3.12.2006

Zelo uspešen glavni skupni lov tudi v LD Šmartno na Pohorju

Na vseh skupnih glavnih lovih se izvede tudi lovski krst. Spodnja slika kaže izvedbo tega starega lovskega običaja.

8.12.2006 je bil na izrednem občnem zboru sprejet sklep, da se odproda zemljišče na katerem se sedaj nahaja strelišče na umetne golobe, ker se na njem, zaradi poselitve v bližini strelišča, ne more več izvajati strelskih tekem.

Odvzem iz lovišča v letu 2006:

 • SRNJADI - 124 kom.
 • JELENI - 2 kom.
 • DIVJI PRAŠIČI - 4 kom.
 • FAZANI - 384 kom.
 • POLJSKIH ZAJCEV - 22 kom.
 • POLJSKIH JEREBIC - 86 kom.
 • RAC MLAKARIC - 27 kom.
 • LISIC - 24 kom.
 • KUN - 8 kom.