Najpomembnejši dogodki v letu 2004

10.1.2004 se je na strelišču LD Polskava odvijala tradicionalna strelska tekma za memorial pohorskega bataljona. Udeležba je štela preko 80 strelcev.

Skupna članarina v letu 2004 je znašala 21.500 SIT.

17.4.2004 se je na strelišču LD Polskava zaključila občinska trap liga, katere ustanovitelj je bil naš član JOŽE PEČOVNIK. Strelci iz naše LD so osvojili večino pokalov. Od skupaj 27 pokalov kar 14.
Tako je naša ekipa osvojila:

 1. MESTO V KOMBINACIJI
 2. MESTO NA KROGLI
 3. MESTO NA GOLOBIH

Med posamezniki pa sta osvojila:

 1. MESTO NA GOLOBIH, BOJAN RAKUŠA
 2. MESTO NA KROGLI, LEOPOLD ŽIGART

Nagrade

Izpit za lovske čuvaje so v tem letu opravili:

 • BOJAN BRUMEC
 • ANTON KOROPEC
 • LEOPOLD ŽIGART ml.

V spomladanskem času se v naši LD izvajajo številne delovne akcije. Spodnje slike kažejo lovce pripravljene na delo in izvajalce vzdrževalnih del na obori.

Spomladanska dela

Spomladanska dela

Spomladanska dela

19.8.2004 so se, v prostorih zavoda za kulturo v Slovenski Bistrici sestali predstavniki Slovenskega lovskega muzeja v Bistri, predstavniki LZ Slovenije in LZ Maribor z županom občine Slovenska Bistrica dr. IVANOM ŽAGARJEM in direktorjem zavoda za kulturo Slovenska Bistrica STANKOM GRADIŠNIKOM. Beseda je tekla o preureditvi Zg. Polskavskega baročnega gradu v Štajerski naravoslovno-lovski muzej. Vsi prisotni so bili idejnemu projektu naklonjeni. V času, ko je dr. IVAN ŽAGAR še bil župan, se je obnova gradu že pričela in žal ob novi županji tudi ustavila.

Slika kaže udeležence na sestanku in tedanji izgled baročnega dvorca na Zg. Polskavi.

Baročni dvorec

Sestanek

Na ribniku opuščenega glinokopa na Pragerskem se je leta 2004 pristopilo k intenzivni vzgoji race mlakarice. Sliki kažeta prilagoditveno oboro in račke ob ribniku.

Race mlakarice

Race mlakarice

MIRKO DRAŠKOVIČ in LEOPOLD ŽIGART opravljata izpust poljskih jerebic v prosto naravo.

Poljske jerebice

Poljske jerebice

Pogled na enega od naših skupnih lovov v letu 2004.

Skupni lov

Pogled na plen naših lovskih turistov.

Lovski turisti

Pomemben dogodek za Slovenske lovce v letu 2004 je sprejem novega zakon o divjadi in lovstvu. Ta prinaša številne novosti. Na nekatere se privajamo še danes. Najpomembnejši je zagotovo koncesijski odnos med državo in LD.

Pozdrav lovcev iz pobratene lovske družine Šmartno na Pohorju na glavnem skupnem lovu novembra 2004.

Pozdrav lovcev iz LD Šmartno na Pohorju

Odvzem iz lovišča v letu 2004:

 • SRNJADI - 187 kom.
 • JELEN - 1 kom.
 • DIVJIH PRAŠIČEV - 9 kom.
 • POLJSKIH ZAJCEV - 14 kom.
 • FAZANOV - 191 kom.
 • POLJSKIH JEREBIC - 18 kom.
 • RAC MLAKARIC - 34 kom.
 • LISIC - 28 kom.
 • KUN - 12 kom.

Tako lovci pripravljajo krmo za divjad. To je ekipa za luščenje koruze: KOREN, MATIČ, CINTAVER.

Priprava krme

Skladiščna lopa, mojstersko delo FRANCA PETROVIČA, v njej se hrani krma za divjad in zahtevnejše orodje.

Skladiščna lopa

Iz LD Polskava sta izstopila JANEZ KALAN in IZTOK MOHORKO.