Najpomembnejši dogodki v letu 2003

Na strelski tekmi za memorial pohorskega bataljona, ki se je odvijala 4.1.2003 na strelišču LD Polskava, je mlada ekipa LD Polskava v sestavi: BRANE KURNIK, BOJAN RAKUŠA, ANDREJ EMIH in LEOPOLD ŽIGART osvojila 1. mesto.

1. mesto na strelski tekmi

8.3.2003 pa se je na našem strelišču odvijala meddružinska tekma v čast občinskega praznika. V kategoriji veterani je osvojil prvo mesto naš član JOŽE PEČOVNIK.

JOŽE PEČOVNIK - 1. mesto veterani

Spomladi leta 2003 so se izvajala številna obnovitvena dela tako na okolici doma kot tudi na pomožnih objektih. Spodnja posnetka kažeta, kako je po obnovi izgledal vikend in njegova okolica pod vodenjem JANKA MOHORIČA.

Obnova

Obnova

Obnovljena sta bila tudi oba pomožna objekta pri vikendu in urejeno parkirišče.

Obnova

To je prilagoditvena obora za fazane v privregu.

Prilagoditvena obora

Tako izgleda življenje dvodnevnih fazančkov v talno ogretih prostorih.

Dvodnevni fazančki

14.7.2003 so lovski pripravniki, generacija 2003, sprejeli spričevala o uspešno opravljenih lovskih izpitih v gostišču Turner v Framu. Hkrati so podpisali tudi zaprisego, da bodo spoštovali etični kodeks Slovenskih lovcev.

Med njimi so tudi naši lovci, ki so opravili lovski izpit in podpisali zaprisego:

 • LEOPOLD ŽIGART
 • STANKO LEŠNIK
 • BOJAN RAKUŠA

Pripravniki - zaprisega

Na 9. državnem prvenstvu veteranov LZ Slovenije v Naklu 30.8.2003 so strelci LZ Maribor dosegli izjemne rezultate. K temu je seveda veliko prispeval tudi naš član MIROSLAV KOLENKO, ki je ugnal vso konkurenco in postal državni prvak v kombinaciji. Uvrstitve so razvidne iz spodnjih slik in tabele.

Rezultati

24.10.2003 je bila v našem lovskem domu seja UO LZ Slovenije, pod predsedovanjem BOJANA LEPIČNIKA.

Seja

23.11.2003 je bil v revirju Privred glavni - skupni lov z lovci pobratene lovske družine Šmartno na Pohorju. Kot kaže slika, je bil dokaj uspešen.

Skupni lov

Na zadnjem pogonu se je zgodil tudi lovski krst. Na katerem starešina "grozi" grešniku Dušanu.

Lovski krst

Odvzem iz lovišča v letu 2003:

 • SRNJADI - 148 kom.
 • JELEN - 1 kom.
 • DIVJI PRAŠIČ - 1 kom.
 • FAZANOV - 276 kom.
 • POLJSKIH ZAJCEV - 7 kom.
 • JEREBIC - 36 kom.
 • RAC MLAKARIC - 37 kom.
 • JAZBEC - 1 kom.
 • LISIC - 22 kom.
 • KUN - 6 kom.

V letu 2003 sta umrla MILAN POSTRUŽNIK in JOŽE MOHORKO.

Iz LD Polskava je izstopil ŠTEFAN KOVAČIČ.