Najpomembnejši dogodki v letu 2002

Na strelski tekmi za memorial pohorskega bataljona zna biti zelo mrzlo, kot je bilo 4.1.2002. To pa rešuje kres, ki ga vsako leto, za to prireditev, pripravi FRANCI PERNAT.

Strelska tekma + kres

Na izrednem občnem zboru, dne 20.1.2002, je bil izvoljen mandat za mandatarja JANEZ ŠTRUKELJ, volilnemu občnemu zboru 24.2.2002 je ponudil novo vodstvo LD, ki je bilo tudi izvoljeno v naslednjem sestavu:

 • JANEZ ŠTRUKELJ, starešina
 • MIROSLAV KOLENKO, tajnik
 • MILIVOJ MATIČ, blagajnik
 • JOŽE PAJ, gospodar
 • BRANE KURNIK, predsednik gojitvene komisije
 • BRANKO SAGADIN, kinološki referent
 • ANTON KOROPEC, strelski referent
 • JOŽE PEČOVNIK, referent za izobraževanje
 • FRANC ORTHABER, fazanarist (ga zamenja EMIH A.)
 • JOŽE EMIH, referent za ribištvo
 • JANKO MOHORIČ, gospodar premoženja

Nadzorni odbor:

 • ANTON SELINŠEK, predsednik
 • JOŽE MOGU, član
 • MIRKO DRAŠKOVIČ, član

Disciplinska komisija:

 • BRANKO VASA, predsednik
 • IVO LORENČIČ, član
 • BOJAN BRUMEC, član
 • SLAVKO PETROVIČ, član
 • JOŽE ZORKO, član

Sprejeti člani v LD Polskava:

 • ANTON KOVAČIČ
 • IZTOK MOHORKO

Sprejeti člani kot pripravniki v LD Polskava:

 • STANKO LEŠNIK
 • LEOPOLD ŽIGART
 • BOJAN RAKUŠA

Naš član RADOSLAV CAJNKO, legenda slovenskega lovstva je praznoval 90. rojstni dan.

90 let - RADOSLAV CAJNKO

RADOSLAVU CAJNKU je prišel čestitat za njegov rojstni dan tudi BLAŽ KRŽE, direktor strokovnih služb LZ Slovenije, druga legenda slovenskega lovstva.

90 let - RADOSLAV CAJNKO, BLAŽ KRŽE

BRANE KURNIK, na našem strelišču poučuje lovske pripravnike iz LZ Maribor in Koroške LZ o varnem rokovanju z lovskim orožjem.

BRANKO KURNIK - predavanje

Naš pripravnik MATJAŽ ŠKRLAK je 8.6.2002 v Studenicah sprejel spričevalo o uspešno opravljenem lovskem izpitu in podpisal zaprisego, da bo spoštoval etični kodeks Slovenskih lovcev.

Spričevalo + zaprisega

LZ Maribor je dne 29.6.2002 v Pekrah razvila novi prapor LZ Maribor.

Pekre

Dne 31.8.2002  se je na strelišču LD Polskava odvijalo državno prvenstvo veteranov. Poleg številnih tekmovalcev iz cele Slovenije sta bila na prireditvi prisotna tudi:

 • župan občine Slovenska Bistrica, dr. IVAN ŽAGAR
 • predsednik sveta KS Zg. Polskava, FRANC PIŠEK

V kulturnem delu pa so nastopili:

 • godba na pihala PGD Sp. Polskava
 • pevka KATJA KOREN

Veterani

Veterani

28.11.2002 v Pliberku, so bili imenovani za častne člane KPL Celovec naslednji člani iz LZ Maribor:

 • DUŠAN JUKIČ
 • ZORAN LEŠNIK
 • BRANKO VASA (član LD Polskava)

Častni člani KPL Celovec

Odvzem iz lovišča v letu 2002:

 • SRNJADI - 153 kom.
 • JELENJADI - 2 kom.
 • DIVJIH PRAŠIČEV - 3 kom.
 • FAZANOV - 340 kom.
 • POLJSKIH ZAJCEV - 16 kom.
 • RAC MLAKARIC - 36 kom.
 • LISIC - 25 kom.
 • KUN - 12 kom.

V letu 2002 je umrl dolgoletni gospodar doma ŠTEFAN SELINŠEK, ustanovni in častni član LD Polskava.

V letu 2002 je bilo v LD Polskava 22 lovskih psov in to:

 • 3 ptičarji
 • 6 jamarjev
 • 1 gonič
 • 12 šarivcev