Najpomembnejši dogodki v letu 2001

Tradicionalna meddružinska strelska tekma za memorial pohorskega bataljona se je vršila na našem strelišču 6.1.2001.

Na občnem zboru 17.3.2001 so bile sprejete spremembe in dopolnitve poslovnika LD Polskava.

2.6.2001 so imeli lovski pripravniki LZ Maribor in Koroške LZ - generacija 2001 - zaključno srečanje na ribniku LD Polskava na Pragerskem.

Srečanje na ribniku - 2001

23.6.2001, na rednem občnem zboru LZ Slovenije, sta bila v organe LZ Slovenije izvoljena naslednja člana naše LD in to:

 • BRANE KURNIK (za predsednika strelske komisije)
 • BRANKO VASA (za člana UO in za predsednika komisije za izobraževanje pri LZ Slovenije)

Zaradi lažjega izvajanja strelskih prireditev ob strelišču v Gaju je bil opravljen premik ene od lop pri lovskem domu na strelišče. To kaže spodnja slika...

Premik lope

Posnetek iz zaključka ene od številnih meddružinskih strelskih tekem na našem strelišču v Gaju.

Zaključek strelske tekme

Za zimsko krmljenje divjadi je potrebno med letom postoriti marsikaj. Spodnje slike kažejo nekaj teh opravil.

"ŽANJICE", ki so 17.10.2001 žele proso in ajdo, ob zasluženem počitku.

Zaslužen počitek

20.10.2001 se je izvajalo trganje koruze, ki je obvezna akcija za vse člane LD. Je že tradicionalna oblika dela in se izvaja vsako leto.

Trganje koruze

Trganje koruze

Kako se spravlja krma za zimsko krmljenje, pa kaže spodnja slika.

Spravilo krme za zimo

Če celo leto skrbiš za divjad, se ti ta trud poplača v jeseni z rezultati doseženimi na skupnih lovih. Dokaz za to je tudi lov 4.11.2001 v Čreti, kot kaže spodnja slika.

Lov v Čreti

Pogled na lepo urejeno visoko prežo v Rakitniku.

Visoka preža v Rakitniku

Posnetek iz glavnega lova 17.11.2001 na katerem so vsako leto prisotni tudi člani iz pobratene LD Šmartno na Pohorju.

Glavni lov

Naš član ANTON SELINŠEK je bil na občnem zboru LKD Maribor ponovno izvoljen za predsednika LKD Maribor, za mandatno obdobje 2001 do 2005.

Predsednik LKD Maribor - ANTON SELINŠEK

Odvzem iz lovišča v letu 2001:

 • SRNJADI - 126 kom.
 • JELEN - 1 kom.
 • DIVJI PRAŠIČ - 1 kom.
 • FAZANOV - 432 kom.
 • POLJSKIH ZAJCEV - 24 kom.
 • JEREBIC - 65 kom.
 • RAC MLAKARIC - 43 kom.
 • JAZBECA - 2 kom.
 • LISIC - 24 kom.
 • KUN - 11 kom.

Lovski izpit je uspešno opravil: FRANC PERNAT.

V letu 2001 pa sta umrla naslednja člana:

 • JOŽE FERK, ustanovni član
 • LEOPOLD SOVIČ

Iz LD Polskava je izstopil dr. SAŠO TONEJC.