Najpomembnejši dogodki v letu 2000

Informativno glasilo LD Polskava

Idejni oče in ustanovitelj prvega informativnega glasila LD Polskava je bil MIROSLAV KOLENKO. Kot takratni tajnik je pričel, marca 1994, urejati in izdajati mesečnik z naslovom:

"KAJ JE NOVEGA V LD POLSKAVA"

To informativno glasilo je izhajalo mesečno vse do septembra 1996, dokler je bil MIROSLAV KOLENKO na funkciji tajnika LD Polskava.

Ponovno rojstvo doživi informativno glasilo marca, leta 2000, pod peresom novega tajnika JOŽETA MOGUJA. Glasilo ima  popolnoma enako vsebinsko zasnovo kot prvo, vendar z novim nazivom:
"LOVSKE NOVICE", ta naziv uporablja še danes. V njih se je spreminjal le simbol, kot je prikazano spodaj.

Lovske novice

Tradicionalno meddružinsko strelsko tekmovanje za memorial pohorskega bataljona se je odvijalo na našem strelišču 9.1.2000.

Članarina za leto 2000 znaša 18.000 SIT.

Meseca marca in aprila 2000 se je vsako soboto izvajalo spomladansko štetje srnjadi.

Spodnje slike kažejo kako se je vršil izpust poljskih jerebic v Zgornje polskavskem polju.

Izpust

Tako izgleda srna po delu klatečega psa.

Srna

V spomladanskem času se izvajajo številne delovne akcije na oborah in v lovišču. Slika kaže nekaj teh utrinkov.

Delovna akcija

Letna članarina znaša 18.000 SIT. Razčlenba članarine:

 • 7.000 SIT - LZ Slovenije
 • 5.000 SIT - LZ Maribor
 • 4.500 SIT - družinska članarina
 • 1.500 SIT - zavarovanje članov

7.1.2000 je bila v lovskem domu LD Polskava seja LGB Slov. Bistrica, ki jo je vodil tokratni predsednik LGB ANTON SELINŠEK in naš starešina.

V nedeljo, 12.3.2000, se je začelo spomladansko štetje srnjadi in se bo izvajalo vsako soboto in nedeljo do zaključka naloge.

6.5.2000 se je na ribnikih LD Polskava na Pragerskem vršila meddružinska ribiška tekma. Vzdušje na njej kažejo spodnje slike...

Meddružinska ribiška tekma

Tako izgleda skladišče za ribjo hrano in tudi za ohladitev pijače ob vročih dneh ob ribniku na Pragerskem. Zgradili so ga lovci, člani ribiške sekcije LD Polskava.

Skladišče ribje hrane

Odvzem iz lovišča v letu 2000:

 • SRNJADI - 128 kom.
 • DIVJI PRAŠIČ - 1 kom.
 • FAZANOV - 247 kom.
 • POLJSKIH ZAJCEV - 23 kom.
 • POLJSKIH JEREBIC - 65 kom.
 • RAC MLAKARIC - 11 kom.
 • LISIC - 28 kom.
 • KUN - 14 kom.

Certifikat usposobljenosti za mentorje lovskim pripravnikom so v letu 2000 pridobili:

 • JANEZ ŠTRUKELJ
 • JOŽE PAJ
 • BRANKO SAGADIN
 • JOŽE PEČOVNIK
 • ANTON SELINŠEK
 • JOŽE DOLENC
 • BRANE KURNIK
 • MIROSLAV KOLENKO
 • BRANKO VASA

V naši LD ima v letu 2000 25 vodnikov 28 lovskih psov in to:

 • 5 ptičarjev
 • 5 labradorcev
 • 8 prepeličarjev
 • 5 španjelov
 • 5 jamarjev