Predstavitev

V LD je včlanjenih 67 lovcev od katerih ima 6 lovcev status lovskega mojstra, 15 lovcev status lovskega čuvaja, 5 lovcev status preglednika mesa uplenjene divjadi in 7 lovcev status lovskega strelskega sodnika. Lovišče obsega 3955 ha skupne površine, od tega je 3558 ha lovne površine. Lovišče je pretežno nižinsko, del lovišča pa je srednjegorski. N.m.v. znaša od 250 do 400 m. Najpomembnejša divjad je srnjad, gospodarimo pa tudi z jelenjadjo in divjim prašičem, ki pa sta prehodna divjad. Lovci LD vlagamo velike napore za repopulacijo male divjadi, predvsem fazana in jerebice. V ta namen imamo svojo valilnico za fazane in jerebice. Pri nas lahko zainteresirani kupijo kebčke, odrasle fazane in jerebice za vlaganja v svoja lovišča. Na ti dve vrsti divjadi izvajamo tudi lovni turizem. V revirju Bukovec ima LD zgrajeno novo strelišče na glinaste golobe, ki ga lahko za treninge uporabljajo tudi drugi zainteresirani. Treningi se v poletnem času izvajajo vsako sredo od 17. ure dalje. V dogovoru z vodstvom LD, pa se treningi lahko izvajajo tudi izven tega termina. Na Pragerskem nasproti strelskega centra Gaj upravljamo tudi z ribniki, kjer imamo postavljen objekt, ki je primeren za družabna srečanja v vsakem vremenu. Kapaciteta objekta je do 50 gostov. Interesenti lahko pridobijo letne in dnevne dovolilnice za ribolov na naših ribnikih. Odgovorna oseba za upravljanje z ribniki je Jože Emih tel. št. 070 825 081. V lasti imamo lovski dom, ki je namenjen gostinski dejavnosti in lovsko kočo v revirju Kalše, ki jo uporabljajo lovci LD Polskava, izdajamo jo pa tudi manjšim skupinam v najem. Kapaciteta lovske koče je do 15 gostov.